from Photolog/Daily.  2018.10.12 21:17

Nikon | Nikon COOLSCAN V ED | 2018:09:23 23:19:00

 

 

 

 

 

 

 

Nikon | Nikon COOLSCAN V ED | 2018:09:23 23:21:33

 

 

 

 

 

 

 

기록이란,

잊고 싶지 않은, 혹은 잊어서는 안되는 것들로써

미래를 내다볼 수 있게 해주지만

때로는 지금을 바라봐야 하는 눈을

가리우기도 한다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contaxT3

vista400

5ED

prev 1 2 3 4 ··· 191 next


press A, S for paging